Herbal Woman Tonic

Uterine tonic (An effective herbal formulation)- Ashok Chhal 600 Mg , Ashwagandha 300 Mg , Nagarmotha 300 Mg , Satavar 150 Mg , Maju 150 Mg , Harad 150 Mg , Behra 150 Mg , Amla 150 Mg , Bala 150 Mg , Daru Haldi 300 Mg , Kachur 300 Mg , Anar Chhal 300 Mg , Moosli 150 Mg , Lodhara 300 Mg

Additional information

Brand Name

Utiboon

Packaging Size

200ml