Liver tonic double strength

Liver tonic double strength (An effective herbal formulation) Kalmegh 200mg , kasmard 250 mg , kasni 500 mg , bhringraj 500 mg , bhumi amla 500 mg , vidang 150 mg , punernova 250 mg , haritika 300 mg , kutkai50 mg , shahtra 300 mg , revand chini 170 mg , kakmachi 100 mg , mirch 30 mg ,silymarin 140 mg.

Additional information

Packaging Size

200ml

Brand Name

HEPBOON DS